20 Αυγούστου 2007

Ένα δώρο για τους πολιτικούς!

Ο Max Weber, ο Γερμανός στοχαστής, ο οποίος καθόρισε όσο κανείς άλλος τους άξονες της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης και της κοινωνιολογίας, στο γνωστό πόνημά του "Η Πολιτική ως Επάγγελμα" ισχυρίσθηκε ότι τρεις κυρίως ιδιότητες είναι αποφασιστικής σημασίας για τον πολιτικό: πάθος, αίσθημα ευθύνης και αίσθηση του μέτρου. Οι μιας χρήσεως "λαμπεροί πολιτευτές" καθώς και οι παραγόμενοι με τη μέθοδο του "νεποτιστικού σωλήνα" συνήθως διαθέτουν υπέρμετρα το πρώτο χαρακτηριστικό (πάθος για τον εαυτό τους πρωτίστως και όχι για το κοινό καλό, ματαιοδοξία και όχι φιλοδοξία) και πρόδηλα υστερούν στο τρίτο.

Το κυριότερο, όμως, από τα τρία χαρακτηριστικά είναι το αίσθημα ευθύνης. Η πολιτική πράξη που ορίζεται από την ηθική της ευθύνης, είναι, σύμφωνα με το Weber, εκείνη της οποίας ο φορέας καλείται να λογοδοτήσει για τα αποτελέσματά της, τουλάχιστον για εκείνα τα αποτελέσματα που μπορούσαν να προβλεφθούν πριν την τέλεσή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: